Saturday, 28.05.2022, 18:12

МЕНЮ РОЗДІЛІВ

       Меню сайту
    Погода/Валюта
GISMETEO: Погода по г.Обухов


 ПІЛЬГОВІ ПЕНСІЇ

Пільгові пенсії

Умови праці впливають на розмір заробітної плати, на тривалість робочого часу, відпустки тощо. Наприклад, праця шахтарів, хіміків, металургів і осіб багатьох інших професій пов'язана, як правило, з важкими умовами праці, інколи шкідливими для здоров'я. Відповідно оплата їх праці вища, а тривалість робочого дня менша. Ці особи отримують й інші пільги - додаткові відпустки, безкоштовне харчування тощо. Уся система таких пільг закріплена чинним законодавством про працю.

Законодавство передбачає також призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Причому чим більший ступінь важкості та шкідливості умов праці, тим нижчий вік виходу на пенсію, менші вимоги до стажу, необхідного для призначення пенсії, вищі розміри пенсій (оскільки вища заробітна плата, з якої сплачено внески до Пенсійного фонду).

Зниження віку виходу на пенсію та стажу скорочує період трудової діяльності працівника в несприятливих умовах, а відтак зменшується шкідливий вплив цих умов на його здоров'я.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 9 липня 2003 р., який набув чинності 1 січня 2004 року, передбачено, що пенсії на пільгових умовах, за вислугу років будуть переводитися в професійні та корпоративні пенсійні фонди, які функціонуватимуть відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" № 1057-IV від 9 липня 2003 р. Підприємства, установи та організації, де працюють особи, які відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" № 1788-XII від 5 листопада 1991 р. мають право на пільгові пенсії, зобов'язані будуть відповідно до окремо прийнятого закону сплачувати до професійних чи корпоративних пенсійних фондів, через які надаватиметься додаткове пенсійне страхування, страхові внески для вказаних категорій осіб. До створення таких професійних чи корпоративних пенсійних фондів пенсії зазначеній категорії осіб призначатимуться за новим Законом після досягнення пенсійного віку та за наявності стажу, передбаченого законодавством, що діяло до 1 січня 2004 року. При цьому враховуватиметься пільговий стаж роботи та стаж роботи, що дає право на пенсію за вислугу років як до, так і після 1 січня 2004 року, але періоди роботи після 1 січня 2004 року будуть враховуватися лише за умови сплати страхових внесків.

Зараз опрацьовується законопроект щодо професійного пенсійного забезпечення та здійснення роботодавцями обов'язкових відрахувань до корпоративних та професійних недержавних пенсійних фондів на застрахованих осіб, які працюють на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці і мають право на пенсію за віком на пільгових умовах або на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років, який буде подано до Верховної Ради України в установлені законодавством терміни.

Таким чином, право на призначення пенсій визначається нормами Закону України "Про пенсійне забезпечення", а розміри пенсій обчислюються за нормами статей 27 та 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Статтею 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" визначено, працівники яких категорій мають право на призначення пенсій за віком на пільгових умовах. Це не тільки особи, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1, та особи, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці за Списком № 2, а й особи, зайняті повний робочий день на певних роботах.

Розглянемо, за яких умов призначаються пенсії за віком на пільгових умовах (див. таблицю).

Умови для призначення пенсії за віком на пільгових умовах

Категорії працівників, які мають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах
Вік виходу на пенсію
Необхідний страховий стаж, у тому числі пільговий
жінки чоловіки жінки чоловіки
Працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (Список № 1) 45 років 50 років Не менше 15 років, з яких не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах Не менше 20 років, з яких не менше 10 років на зазначених роботах
Працівники, зайняті повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці (Список № 2) 50 років 55 років Не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах Не менше 25 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах


Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо важкими і особливо шкідливими умовами праці (Список № 1), пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку виходу на пенсію на 1 рік чоловікам і на 1 рік 4 місяці жінкам за кожний повний рік такої роботи.

Працівникам, які мають не менше половини стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці (Список № 2), пенсії на пільгових умовах призначаються зі зменшенням віку на 1 рік за кожні 2 роки 6 місяців такої роботи чоловікам і за кожні 2 роки жінкам.

Список № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах та Список № 2

виробництв, робіт, професій, посад і показників на роботах із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджені постановою Кабінету Міністрів України № 36 від 16 січня 2003 р. Мета її прийняття - уникнути різних підходів до практичного застосування цих списків органами, які призначають і виплачують пенсії за віком на пільгових умовах, фахівцями підприємств, організацій та окремими громадянами, удосконалити порядок надання цих пенсій.

Структуру списків та назви передбачених ними виробництв, робіт, цехів, професій і посад приведено у відповідність до державних класифікаторів України ДК 009-96 "Класифікатор видів економічної діяльності" та ДК 003-95 "Класифікатор професій", затверджених та введених в дію наказами Держстандарту України відповідно № 441 від 22 жовтня 1996 р. та № 257 від 27 липня 1995 р., що дозволить забезпечити зручність використання списків на підприємствах, в установах та організаціях.

Однією з необхідних умов призначення пенсій за віком на пільгових умовах за списками № 1 і № 2 є результати проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Постановою Кабінету Міністрів України № 442 від 1 серпня 1992 р. затверджено Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. Основна мета атестації полягає в регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками з метою реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Атестація проводиться на підприємствах і в організаціях незалежно від форм господарювання, де технологічний процес, використовуване обладнання, сировина та матеріали є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що можуть несприятливо впливати на стан здоров'я працівників, а також на їхніх нащадків як тепер, так і в майбутньому. Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Особам, які працювали на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці та мали або матимуть право на пенсію відповідно до статті 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення", пенсії призначаються за нормами Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", виходячи з вимог до віку та стажу, встановлених раніше чинним законодавством.

Працівникам інших виробництв, професій та посад дострокові пенсії залежно від умов праці (але не раніше, ніж після досягнення 55 років чоловіками і 50 років жінками) можуть встановлюватися за результатами атестації робочих місць за рахунок коштів підприємства, організації, призначених на оплату праці, які перераховуються до Пенсійного фонду України на виплату пенсій до досягнення працівником пенсійного віку.

Згідно зі статтею 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення" особам, які працювали до введення в дію цього Закону (до 1 січня 1992 року) на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, передбачених раніше чинним законодавством, пенсії за віком призначаються на таких умовах:

а) особам, які мають на день введення в дію цього Закону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенсію на пільгових умовах, пенсії в розмірах, передбачених цим Законом, призначаються відповідно до вимог за віком і стажем, встановлених раніше чинним законодавством;

б) особам, які не мають повного стажу роботи із шкідливими і важкими умовами праці, вік, необхідний для призначення пенсії відповідно до статті 12 цього Закону (жінки - 55 років, чоловіки - 60 років), знижується пропорційно наявному стажу в порядку, передбаченому статтями 13-14 цього Закону, виходячи з вимог до цього стажу, встановлених раніше чинним законодавством.

Для призначення пенсій за нормами статті 100 Закону України "Про пенсійне забезпечення" результати атестації робочих місць за умовами праці не обов'язкові.

За раніше чинним законодавством на пільгових умовах мають право на пенсію за віком робітники і службовці, які працювали на підземних роботах, на роботах зі шкідливими умовами праці і в гарячих цехах - за списком виробництв, цехів, професій і посад, затвердженим постановою Ради Міністрів СРСР № 1173 від 22 серпня 1956 р.:

 • чоловіки - після досягнення 50 років і зі стажем роботи не менше 20 років;
 • жінки - після досягнення 45 років і зі стажем роботи не менше 15 років.


Такі робітники і службовці мають право на пенсію за віком на пільгових умовах, якщо не менше половини стажу, необхідного для призначення їм цієї пенсії, припадає на роботи, які дають право на пенсію на пільгових умовах. Тобто, чоловіки повинні мати 10 років пільгового стажу, а жінки - 7 років 6 місяців.

Право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають також:

 • трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції на підприємствах сільського господарства незалежно від форм власності та господарювання (колективних та орендних підприємствах, господарських товариствах, сільськогосподарських кооперативах та селянських (фермерських) господарствах), - чоловіки після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 25 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі;
 • жінки, які працюють трактористами-машиністами, машиністами будівельних, шляхових і вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на базі тракторів і екскаваторів, - після досягнення 50 років і при загальному стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 15 років на зазначеній роботі;
 • жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами на підприємствах сільського господарства незалежно від форм власності та господарювання, - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років за умови виконання встановлених норм обслуговування;
 • жінки, зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;
 • робітниці текстильного виробництва, зайняті на верстатах і машинах, - за списком виробництв і професій, затверджуваним у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, - після досягнення 50 років і при стажі зазначеної роботи не менше 20 років;
 • водії міського пасажирського транспорту (автобусів, тролейбусів, трамваїв) і великовагових автомобілів, зайнятих у технологічному процесі важких і шкідливих виробництв: чоловіки - після досягнення 55 років і при стажі роботи 25 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 12років 6 місяців; жінки- після досягнення 50 років і при стажі роботи 20 років, у тому числі на зазначеній роботі не менше 10 років;
 • жінки, які зайняті на постійній роботі у сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах, орендних колективах, а також селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форм власності та господарювання і виховали п'ятеро і більше дітей до 14-річного віку, у тому числі усиновлених, - незалежно від віку та наявного трудового стажу.


Відповідно до статті 14 Закону України "Про пенсійне забезпечення" право на пенсію незалежно від віку, якщо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, мають працівники, безпосередньо зайняті повний робочий день на підземних і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і копалень та в металургії, - за списком робіт і професій, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, у тому числі на шахтах з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, що реструктуризуються або знаходяться в стадії ліквідації, але не більше 2 років. А працівники провідних професій на цих роботах: робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату, оброблювачі поверхневих дефектів металу (вогневим засобом вручну) на гарячих дільницях, машиністи кранів металургійного виробництва (відділень нагрівальних колодязів та стриперних відділень), - за умови, що вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років.

За наявності стажу на підземних роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6місяців у жінок за кожний повний рік цих робіт пенсійний вік знижується на 1 рік.

Органи, що призначають пенсії, мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій та окремих осіб, а в необхідних випадках перевіряти обгрунтованість їх видачі.

Відповідно до пункту 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 637 від 12 серпня 1993 р., у тих випадках, коли в трудовій книжці немає відомостей, що визначають право на пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, установлені для окремих категорій працівників, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств або організацій. У довідці має бути вказано:

 • період роботи, що зараховується до спеціального стажу;
 • професія або посада; характер виконуваної роботи;
 • підрозділ, пункт, найменування або номер списку, до якого включається цей період роботи;
 • первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видано зазначену довідку.


Підприємства та організації несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі внаслідок несвоєчасного оформлення або подання пенсійних документів, а також за видачу недостовірних документів, і відшкодовують її.

Необхідно також звернути увагу, що зберігається порядок покриття витрат на виплату і доставку пільгових пенсій, що діяв до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 1 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" № 400/97-ВР від 26 червня 1997 р. платниками такого збору є: суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників; філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник збору, територіальної громади. Згідно з абзацом четвертим пункту 1 статті 2пунктів "б"-"з" статті 13 Закону України "Про пенсійне забезпечення" до досягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею 12 цього Закону. Відповідно до абзацу третього пункту 1 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" встановлюються ставки збору на обов'язкове державне пенсійне страхування в розмірі 100 % від об'єкта оподаткування, визначеного абзацом четвертим пункту 1 статті 2 цього Закону.

зазначеного Закону для визначених платників збору об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на виплату і доставку пенсій, призначених відповідно до

Отже, фактичні витрати на виплату і доставку пенсій за віком на пільгових умовах за Списком № 2 покриваються підприємством, робота на якому дає право на пільгову пенсію.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"за Списком № 1, крім працівників, безпосередньо зайнятих повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і копалень за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, починаючи з дня набрання чинності цим Законом, у розмірі 20 % з наступним збільшенням її щороку на 10 % до 100 % розміру відшкодування фактичних витрат на виплату і доставку цих пенсій до набуття права на пенсію за віком відповідно до цього Закону. Виплата пенсій працівникам, безпосередньо зайнятим повний робочий день на підземних роботах (включаючи особовий склад гірничорятувальних частин) з видобутку вугілля, сланцю, руди та інших корисних копалин, на будівництві шахт і копалень, за списком робіт і професій, затвердженим Кабінетом Міністрів України, здійснюється до 1 січня 2005 року за рахунок коштів Пенсійного фонду, а з 1 січня 2005 року - за рахунок коштів Державного бюджету України до досягнення пенсійного віку, передбаченого частиною першою статті 26 цього Закону. передбачено, що підприємства та організації з коштів, призначених на оплату праці, вносять до Пенсійного фонду плату, що покриває фактичні витрати на виплату і доставку пенсій працівникам, зайнятим повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці

Приклад розрахунку пенсії за віком працівникові, в якого є пільговий стаж роботи за Списком № 1За призначенням пенсії за віком на пільгових умовах 20 квітня 2004 року звернувся громадянин Сидоренко, який народився 20 квітня 1949 року. Він має шість повних років стажу роботи за Списком № 1 (з 1 січня 1998 року по 20 квітня 2004 року) та загальний стаж роботи - 35 років 11 місяців. Подав довідку про заробітну плату.

Громадянин Сидоренко має право вийти на пенсію за віком на пільгових умовах, адже пенсійний вік чоловіків, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1, зменшується на один рік за кожний повний рік зазначеної роботи.

Нагадаємо, що до страхового стажу працівників, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за Списком № 1, додатково зараховується по одному року за кожний рік такої роботи (але тільки періоди роботи до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон), оскільки з 1 січня 2004 року всі періоди страхового стажу враховуватимуться в одинарному розмірі). Тобто до страхового стажу громадянина Сидоренка потрібно додатково зарахувати 6 років.

Заробітну плату (дохід) Зп застрахованої особи для обчислення пенсії визначають згідно зі статтею 40 Закону таким чином:

Зп = Зс х (Ск : К),

де Зс - середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії; Ск - сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць; К - кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.

Середня заробітна плата за 2003 рік, обчислена згідно з Тимчасовою методикою визначення показників середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях національної економіки, для призначення пенсій відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затвердженою наказом Держкомстату, Мінпраці, Мінекономіки № 472/352/398 від 31 грудня 2003 р. та постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 31 грудня 2003 р., становить 372,72 грн.

Згідно зі статтею 40 Закону для обчислення розміру пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Отже, у нашому випадку кількість місяців страхового стажу К, за які буде розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) громадянина Сидоренка, становитиме 105 місяців (60 місяців до 1 липня 2000 року + 45 місяців - з 1 липня 2000 року по 31 березня 2004 року).

Умовно вважатимемо, що сума коефіцієнтів заробітної плати Ск громадянина Сидоренка становить 217,99155 (обчислено за 105 місяців). Тоді розмір заробітної плати, яку врахують при призначенні пенсії:

Зп = 372,72 х (217,99155 : 105) = 773,81 грн.

Коефіцієнт страхового стажу Кс визначають за формулою, наведеною в статті 25 Закону:

Кс = (См х Вс) : (100 % х 12),

де См - сума місяців страхового стажу; Вс - визначена у відсотках відповідно до Закону величина оцінки одного року страхового стажу.

Оскільки громадянин Сидоренко бере участь тільки у солідарній системі, величина оцінки одного року страхового стажу Вс, згідно зі статтею 25, дорівнює 1 %. Таким чином,

Кс = (35 х 12 + 6 х 12 + 11) : (100 х 12) = 0,41917.

З урахуванням результатів попередніх розрахунків відповідно до статті 27 Закону

визначаємо розмір пенсії громадянина Сидоренка:

П = Зп х Кс = 773,81 х 0,41917 = 324,36 грн.
УПФУ © 2022
Розклад роботи

Понеділок-четверг з 8-00 до 17-00
П`ятниця з 08-00 до 15-45
перерва з 12-15 до 13-00
Субота, неділя - вихідні дні
Графік прийому

Відділ призначення пенсій та відділ з виплати пенсій:
м. Обухів: четверг з 8-00 до 17-00
м. Українка: вівторок з 8-00 до 17-00

      Друзі сайтуПошук
РОЗРОБНИК, АДМІНІСТРАТОР ВЕБ-САЙТУ:    ЛИТВИНЕНКО ВОЛОДИМИР
Website builderuCoz