Saturday, 28.05.2022, 18:25

МЕНЮ РОЗДІЛІВ

       Меню сайту
    Погода/Валюта
GISMETEO: Погода по г.Обухов


 УДППЗ "Укрпошта"


Діяльність національного оператора, пов'язана з виплатою та доставкою пенсій, соціальних допомог, здійснюється відповідно до законодавства на договірних засадах.
Послуги з виплати та доставки пенсій, соціальних допомог надають підрозділи національного оператора - поштамти, вузли (центри), відділення та пункти поштового зв'язку (далі - виплатні об'єкти поштового зв'язку).
Виплата та доставка пенсій, соціальних допомог, що згідно із законодавством фінансуються управліннями Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах (далі - органи Пенсійного фонду) і органами праці та соціального захисту населення, здійснюються національним оператором у порядку, встановленому цією Інструкцією, та на підставі договорів, що укладаються:
- між національним оператором в особі філіалів (відособлених виробничих підрозділів) та органами Пенсійного фонду - щодо виплати пенсій та допомоги на поховання;
- між національним оператором в особі філіалів (відособлених виробничих підрозділів) та головними управліннями Пенсійного фонду України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - регіональні органи Пенсійного фонду) і органами Пенсійного фонду - при централізованому нарахуванні пенсій;
- між національним оператором в особі філіалів (відособлених виробничих підрозділів) та органами праці та соціального захисту населення - щодо виплати соціальних допомог та допомоги на поховання;
- між національним оператором та відповідними центрами з нарахування та здійснення соціальних виплат - при централізованому нарахуванні та виплаті соціальних допомог.
Виплата та доставка пенсій, соціальних допомог виплатними об'єктами поштового зв'язку здійснюється за відомостями на виплату пенсій, соціальних допомог за формою В1-М ( додаток 1) (далі - відомості за формою В1-М), а виплата допомоги на поховання - за разовими дорученнями на виплату допомоги на поховання за формою В2-М (додаток 2) (далі - разові доручення за формою В2-М).
Виплата пенсій, соціальних допомог може здійснюватися за разовими дорученнями за формою В3-М (додаток 3) (далі - разові доручення за формою В3-М), за рішенням керівників органів Пенсійного фонду України, органів праці та соціального захисту населення, у зв'язку зі зміною місця проживання пенсіонера (одержувача), від'їздом до оздоровчих та лікувальних закладів, а також у разі виплати недоотриманих у зв'язку зі смертю пенсій, соціальних допомог.
Пенсії, соціальні допомоги можуть пересилатися поштовими переказами.
Поштовими переказами виплачуються аліменти та інші відрахування з пенсій на користь фізичних осіб, а також за рішенням керівників органів Пенсійного фонду України, органів праці та соціального захисту населення, пенсія у разі виїзду одержувача на постійне місце проживання за кордон, недоотримані у зв'язку зі смертю пенсії, соціальні допомоги та в інших випадках, що потребують термінових виплат.
Органи Пенсійного фонду, органи праці та соціального захисту населення на початку кожного року надають до поштамтів, вузлів (центрів) або спеціально визначених виплатних об'єктів поштового зв'язку зразки печаток та підписів відповідальних працівників (або протягом поточного року у разі їх зміни).
У разі виготовлення органами Пенсійного фонду, органами праці та соціального захисту населення і заповнення бланків поштових переказів з використанням технічних засобів вони можуть прийматися для пересилання за межі населеного пункту за умови, якщо папір, з якого вони виготовляються, має питому вагу не менш як 65 г/кв.м.
У документах на виплату пенсій, соціальних допомог та бланках поштових переказів виправлення не допускаються.
Виплата пенсій, соціальних допомог за відомостями за формою В1-М здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця (далі - виплатний період) у виплатних об'єктах поштового зв'язку та з доставкою додому.
Виплата пенсій, соціальних допомог, у тому числі допомоги на поховання, за разовими дорученнями за формами В2-М та В3-М здійснюється з 1 по 30-31 число кожного місяця (для лютого - по 28 (29) число) поштамтами, вузлами (центрами) поштового зв'язку або спеціально визначеними виплатними об'єктами поштового зв'язку за місцезнаходженням відповідного органу Пенсійного фонду, органу праці та соціального захисту населення.
Виплата пенсій, соціальних допомог за відомостями за формою В1-М здійснюється відповідно до зазначеної на відомості дати та до кінця виплатного періоду.
Виплата пенсій, соціальних допомог до зазначеної на відомості дати може здійснюватися лише з письмового дозволу керівника органу Пенсійного фонду, органу праці та соціального захисту населення.
Дата виплати пенсій повідомляється одержувачу органом Пенсійного фонду, який здійснював нарахування, а також працівниками поштового зв'язку при першій виплаті.
У разі зміни дати виплати пенсій працівники поштового зв'язку за місяць до настання таких змін повідомляють про це одержувача із зазначенням причини зміни дати виплати.
У разі переїзду одержувача пенсій у зв'язку зі зміною місця проживання в межах України органи Пенсійного фонду мають право оформити виплату пенсій заздалегідь - до двох місяців наперед.
Якщо встановлена дата виплати пенсій, соціальних допомог збігається зі святковими або вихідними днями, то виплата може здійснюватися достроково, але не раніше ніж за три дні до встановленої дати виплати.
При необхідності термінової виплати пенсій, соціальних допомог у зв'язку з прийняттям законодавчих та інших нормативно-правових актів за згодою регіональних органів Пенсійного фонду, органів праці та соціального захисту населення і філіалів національного оператора, терміни виплати пенсій та соціальних допомог і складання звітності можуть змінюватися.
У цьому випадку органи Пенсійного фонду, органи праці та соціального захисту населення повідомляють населення, а у виплатних об'єктах поштового зв'язку вивішуються відповідні оголошення.
Протягом виплатного періоду можуть видаватися додаткові відомості за формою В1-М для виплати пенсій, соціальних допомог, які нараховуються вперше або після перерахунку за минулий період, а також у разі виїзду одержувача за кордон. За додатковими відомостями за формою В1-М, які надійшли до виплатних об'єктів поштового зв'язку пізніше зазначеної на них дати виплати, доставка пенсій, соціальних допомог здійснюється не пізніше наступного робочого дня виплатного об'єкта поштового зв'язку, за наявності коштів.
Сума неодержаної пенсії, соціальних допомог за минулий період включається до відомості за формою В1-М разом з пенсією, соціальними допомогами за поточний місяць і обчислюється як одна сума.
За заявою одержувача, що надається до органу Пенсійного фонду, органу праці та соціального захисту населення, виплата пенсій, соціальних допомог може здійснюватися безпосередньо в операційній касі виплатного об'єкта поштового зв'язку згідно із зазначеною на відомості датою або після цієї дати протягом виплатного періоду, за окремими відомостями за формою В1-М, в яких проставляється відмітка "Для виплати в касі".
Відомості за формою В1-М дійсні до кінця виплатного періоду для виплатних об'єктів поштового зв'язку, найменування і номер яких зазначені на виплатних документах.
У разі зміни одержувачем місця проживання виплата пенсій, соціальних допомог здійснюється виплатним об'єктом поштового зв'язку за попередньою адресою до оформлення органом Пенсійного фонду, органом праці та соціального захисту населення документів для виплати пенсій, соціальних допомог за новою адресою.
Виплата допомоги на поховання за разовими дорученнями за формою В2-М, що видані на руки особі, яка здійснила поховання пенсіонера, та пенсій, соціальних допомог за разовими дорученнями за формою В3-М здійснюється в день їх надходження, за наявності коштів, або протягом поточного місяця.
Разові доручення за формами В2-М та В3-М дійсні тільки до кінця місяця, в якому вони були виписані.
Послуга з виплати та доставки пенсій, соціальних допомог за відомостями за формою В1-М та разовими дорученнями за формами В2-М та В3-М надається національним оператором за тарифами, встановленими Міністерством транспорту та зв'язку України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)".
Пересилання пенсій, соціальних допомог та відрахування з пенсій та соціальних допомог поштовими переказами здійснюється національним оператором відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 N 270 (далі - Правила), за тарифами на пересилання поштових переказів, які встановлюються згідно із законодавством.
Для забезпечення своєчасної виплати пенсій, соціальних допомог органи Пенсійного фонду, органи праці та соціального захисту населення перераховують кошти на відповідні рахунки поштамтів, вузлів (центрів) поштового зв'язку за два робочі дні до початку виплатного періоду.
Для забезпечення своєчасної виплати допомоги на поховання органи Пенсійного фонду, органи праці та соціального захисту населення за два робочі дні до початку виплатного періоду перераховують кошти (проводять авансування з розрахунку не більше третини сум виплат допомоги на поховання попереднього виплатного місяця) на відповідні рахунки поштамтів, вузлів (центрів) поштового зв'язку.
Остаточні розрахунки між органами Пенсійного фонду, органами праці та соціального захисту населення і поштамтами, вузлами (центрами) поштового зв'язку щодо сум виплачених пенсій, соціальних допомог за відомостями за формою В1-М проводяться до кінця звітного місяця, а за разовими дорученнями за формами В2-М та В3-М - до 5 числа місяця, наступного за звітним.
Органи Пенсійного фонду, органи праці та соціального захисту населення передають виплатні та звітні документи уповноваженим представникам поштамтів, вузлів (центрів) поштового зв'язку у порядку, визначеному в договорі, або надсилають поштовими відправленнями відповідно до Правил. У такому ж порядку пересилається або передається органам Пенсійного фонду, органам праці та соціального захисту населення звітність поштамтів, вузлів (центрів) поштового зв'язку про виплату пенсій, соціальних допомог.
УПФУ © 2022
Розклад роботи

Понеділок-четверг з 8-00 до 17-00
П`ятниця з 08-00 до 15-45
перерва з 12-15 до 13-00
Субота, неділя - вихідні дні
Графік прийому

Відділ призначення пенсій та відділ з виплати пенсій:
м. Обухів: четверг з 8-00 до 17-00
м. Українка: вівторок з 8-00 до 17-00

      Друзі сайтуПошук
РОЗРОБНИК, АДМІНІСТРАТОР ВЕБ-САЙТУ:    ЛИТВИНЕНКО ВОЛОДИМИР
Website builderuCoz