Saturday, 28.05.2022, 19:40

МЕНЮ РОЗДІЛІВ

       Меню сайту
    Погода/Валюта
GISMETEO: Погода по г.Обухов


 Питання та відповіді

1. Чорнобильська пенсія

2. Призначення пенсії у разі втрати годувальника

3. Чи маю право на призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про державну службу»?

4. Чи маю право на перерахунок пенсії з урахуванням стажу, набутого за роки роботи після призначення пенсії?

5. Коли особа набуває права на призначення пенсії за віком?

6. Як обчислюється розмір пенсії по інвалідності ІІ групи, що настала внаслідок загального захворювання?

7. Потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕС 3 категорії. З моменту аварії прожила 3 роки 20 днів у зоні гарантованого добровільного відселення. У якому віці матиму право на призначення пенсії?

8. Чи має право на призначення пенсії за вислугу років особа, яка працює більше 25 років на посаді ветеринарного лікаря?

9. Проживаю у зоні гарантованого добровільного відселення, виховую 6 дітей та доглядаю дитину-інваліда. Чи передбачено Законом пільги щодо зниження пенсійного віку при призначенні пенсії за віком для такої категорії громадян?

10. Працював у колгоспі трактористом-машиністом. Нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР та двома медалями «Виставка достижений народного хозяйства». Чи маю право на окремі доплати до пенсії за нагороди?

11. Вдова померлого учасника бойових дій, отримую мінімальну пенсію за віком. Чи маю право на отримання компенсації чи пенсії за чоловіка?

12. Прошу роз’яснити умови та терміни призначення пенсії із зниженням пенсійного віку особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1

13. Прошу надати роз’яснення щодо умов та порядку призначення пенсії за віком із зниженням пенсійного віку за списком № 2.

________________________________________

1. Чорнобильська пенсія

Впродовж 18 років я проживала в зоні посиленого радіоактивного забруднення, маю посвідчення постраждалого. 2008 року переїхала в Одеську область. У червні 2010 року мені виповнюється 50 років. Чи зможу я оформити чорнобильську пенсію?

 

Відповідь:

Статтею 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" визначено, що особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні посиленого радіологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у цій зоні не менше 4 років, пенсії призначаються зі зменшенням пенсійного віку на 2 роки та додатково 1 рік за 3 роки проживання, роботи, але не більше 5 років.

Отже, на громадян, які постійно проживали у зоні посиленого радіологічного контролю і станом на 1 січня 1993 року прожили у цій зоні не менше 4 років та виїхали із зони радіоактивного забруднення, поширюється норма статті 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

 

 

 

2. Призначення пенсії у разі втрати годувальника

Чи можливо призначити пенсію по втраті годувальника без підтвердження його трудового стажу? Які документи необхідно надати для призначення пенсії по втраті годувальника?

Відповідь:

Пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається відповідно до ст. 36 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі - Закон) непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по інвалідності, а у випадку смерті пенсіонера або осіб, зазначених у ч. 2 ст. 32 цього Закону, тривалість страхового стажу значення не має. При цьому дітям пенсія у зв'язку із втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника.

Положення цього Закону, що стосуються сім'ї померлого, поширюються і на сім'ю особи, визнаної безвісно відсутньою або оголошеною померлою у встановленому законом порядку.

Для призначення пенсії по втраті годувальника на день смерті у нього повинно бути страхового стажу:

до досягнення особою 23 років включно - 2 роки;

від 24 років до досягнення особою 26 років включно -3 роки;

від 27 років до досягнення особою 31 року включно - 4 роки;

для осіб 32 років і старших - 5 років.

До заяви про призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника подаються документи померлого годувальника, зокрема: документи про стаж, визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Основним документом, що підтверджує стаж роботи, є трудова книжка.

За відсутності трудової книжки для підтвердження трудового стажу приймаються довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання та інші документи, які містять відомості про періоди роботи.

За відсутності зазначених вищевказаних документів для підтвердження трудового стажу приймаються членські квитки профспілок. При цьому підтверджуються періоди роботи лише за той час, за який є відмітки про сплату членських внесків.

Необхідний пакет документів для призначення пенсії у зв'язку із втратою годувальника наведений нижче.

 Документи, які необхідно надати до заяви про призначення пенсії

 Для призначення пенсії по втраті го¬дувальника:

• документи про стаж;

• довідку про заробітну плату году¬вальника за період страхового стажу, а починаючи з 01.07.2000 - індивідуальні відомості про застраховану особу;

• довідка податкової адміністра¬ції про присвоєння ідентифікаційного номера померлому годувальнику (по¬дається, якщо особа, яка звернулася із заявою про призначення пенсії у зв'яз¬ку із втратою годувальника, має такий документ).

• свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;

• довідку про склад сім'ї померлого годувальника та копії документів, що за¬свідчують

родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником;

• свідоцтво РАГС про смерть го¬дувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

• документи про вік померлого го¬дувальника сім'ї при відсутності таких даних у свідоцтві про смерть чи рішенні суду про визнання годувальника безві¬сно відсутнім;

• довідки вищих навчальних за¬кладів І-ІУ рівнів акредитації чи про¬фесійно -технічних навчальних закладів про те, що особи, яким призначається пенсія, навчаються за денною формою навчання;

• довідка про те, що близький родич померлого годувальника незалеж¬но від віку і

працездатності, не працює і зайнятий доглядом за дитиною (дітьми)

померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років;

• документи про місце проживання (реєстрації);

• документ про перебування членів сім’ї (крім дітей) на повному державному

утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, що була для них постійним і основним джерелом засобів для існування.

       

 

3. Чи маю право на призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Протягом 30 років (з 1953 по 1983) працювала на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців. Загальний стаж складає більше 40 років. На пенсію за віком вийшла у 1980 році, звільнилася 1983 року. Чи маю право на призначення пенсії за віком відповідно до Закону України «Про державну службу»?

Відповідь:

Відповідно до ст. 37 Закону України «Про державну службу» (набув чинності з 01.01.1994), право на одержання пенсії державних службовців мають особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку (жінки 55 років), за наявності страхового стажу для жінок - не менше 20 років, у тому числі стажу державної служби - не менше 10 років, та які на час досягнення пенсійного віку працювали на посадах державних службовців.

З 04.02.2003 набрав чинності Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу”. Згідно з вказаним Законом, право на пенсію державних службовців набувають особи, які досягли встановленого законодавством пенсійного віку, та які мають не менше 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, - незалежно від місця роботи на час досягнення пенсійного віку.

Головними чинниками, що визначають право особи на призначення пенсії державного службовця, є статус державного службовця та стаж державної служби.

Поняття «державна служба» з’явилось у 1994 році із введенням в дію Закону України «Про державну службу». Відповідно до ст.1 вказаного закону, державна служба в Україні – це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Громадяни України, які вперше зараховуються на державну службу, приймають Присягу державного службовця, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці.

Тобто, пенсія за нормами зазначеного закону призначається особам які набули статусу державного службовця (прийняли присягу) за виконання зазначених вище умов.

Оскільки пенсійного віку Ви досягли у 1980 році (до введення в дію зазначеного закону) не набувши статусу державного службовця, то підстав для призначення Вам пенсії за Законом України "Про державну службу” немає.


 

4. Чи маю право на перерахунок пенсії з урахуванням стажу, набутого за роки роботи після призначення пенсії?

З 01.03.1982 року отримую пенсію за вислугу років, призначену згідно із Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб». Після призначення пенсії працював охоронцем. Чи маю право на перерахунок пенсії з урахуванням стажу, набутого за роки роботи після призначення пенсії?

Відповідь:

Перерахунки раніше призначених пенсій здійснюються на умовах ст. 63 Закону, якою передбачено, що перерахунки пенсій, призначених за цим Законом здійснюються за документами, що є у пенсійній справі, а також додатковими документами, поданими пенсіонерами на час перерахунку.

Усі призначені за цим Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку зі зміною розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, або у зв’язку із введенням для зазначених категорій осіб нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством.

Перерахунки пенсій, особам, які набули страховий стаж продовжуючи працювати після призначення пенсії за вислугу років, зазначеним Законом не передбачені.

Крім того роз’яснюємо, що згідно зі ст. 5 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», особам, звільненим з військової служби, іншим особам, які мають право на пенсію за цим Законом, та членам їх сімей може призначатися (за їх бажанням) пенсія на умовах і в порядку, передбачених Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Для визначення доцільності переходу на пенсію за віком з врахуванням страхового стажу, набутого Вами після звільнення зі служби в Збройних Силах, Вам необхідно звернутися до управління Пенсійного фонду за місцем проживання.


 

5. Коли особа набуває права на призначення пенсії за віком?

Відповідь:

Відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», жінки мають право на призначення пенсії за віком після досягнення 55 років, а чоловіки - 60 років та наявності страхового стажу не менше п'яти років.

Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у жінок 20 років страхового стажу, у чоловіків – 25 встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

За кожний повний рік страхового стажу понад 25 років чоловікам і 20 років жінкам пенсія за віком збільшується на 1 відсоток розміру пенсії, обчисленої в залежності від стажу та заробітної плати, але не більше ніж на 1 відсоток мінімального розміру пенсії за віком (у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність).

Пенсія призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», звернення за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше, ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Днем звернення за пенсією вважається день приймання органом, що призначає пенсію, заяви про призначення пенсії.

Іншого чинним пенсійним законодавством не передбачено.


 

6. Як обчислюється розмір пенсії по інвалідності ІІ групи, що настала внаслідок загального захворювання?

Відповідь:

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсія по інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалідності з дитинства).

Пенсія по інвалідності інвалідам II групи призначається в розмірі 90 відсотків пенсії за віком, обчисленої відповідно від стажу та заробітної плати особи.

За наявності у непрацюючих інвалідів II групи – чоловіків – 25 років страхового стажу за їх вибором пенсія по інвалідності призначається в розмірі пенсії за віком, обчисленої відповідно до стажу та заробітної плати.

 

 

7. Потерпіла внаслідок аварії на ЧАЕС 3 категорії. З моменту аварії прожила 3 роки 20 днів у зоні гарантованого добровільного відселення. У якому віці матиму право на призначення пенсії?

Відповідь:

Умови призначення пенсій за віком із зниженням пенсійного віку особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, визначено статтею 55 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

Зокрема, право на зниження пенсійного віку мають потерпілі від Чорнобильської катастрофи особи, які постійно проживали або постійно проживають чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення (ІІІ категорія) за умови, що вони станом на 01.01.1993 року прожили або відпрацювали в цій зоні не менше трьох років. При цьому початкова величина зниження пенсійного віку на 3 роки встановлюється лише тим особам, які постійно проживали або відпрацювали в зазначеній зоні з моменту аварії на Чорнобильській АЕС по 31.07.1986 року незалежно від часу проживання в цей період.

Крім того, за кожні повні 2 роки проживання чи роботи в зазначеній зоні пенсійний вік додатково зменшується на один рік. Загальне зменшення пенсійного віку не може перевищувати 6 років.

Оскільки, станом на 01.01.1993 в зоні гарантованого добровільного відселення Ви прожили 3 роки і 20 днів, то право на пенсію Ви набуде по досягненню 51 року (3 роки – початкова величина зниження пенсійного віку за проживання на території гарантованого добровільного відселення та додатково 1 рік за повних 2 роки проживання у зоні).

 

 

8. Чи має право на призначення пенсії за вислугу років особа, яка працює більше 25 років на посаді ветеринарного лікаря?

Відповідь:

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», право на пенсію за вислугу років мають працівники охорони здоров’я при наявності спеціального стажу роботи від 25 до 30 років за переліком, що затверджується Кабінетом Міністрів України, незалежно від віку.

Відповідно до Переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.11.1993 року №909 (із наступними змінами), колгосп не відноситься до закладів охорони здоров’я, а посада ветеринарного лікаря у зазначеному Переліку відсутня.

 

 

9. Проживаю у зоні гарантованого добровільного відселення, виховую 6 дітей та доглядаю дитину-інваліда. Чи передбачено Законом пільги щодо зниження пенсійного віку при призначенні пенсії за віком для такої категорії громадян?

Відповідь:

Статтею 55 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачено, що особам, які постійно проживали або постійно проживають, чи постійно працювали або постійно працюють у зоні гарантованого добровільного відселення, пенсії призначаються із зниженням пенсійного віку. Загальна величина зниження пенсійного віку не може перевищувати 6 років.

Прикінцевими положеннями Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено деякі пільги щодо пенсійного забезпечення.

Так, жінки, які народили п'ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку (55 років) за наявності не менше 15 років страхового стажу.

Таким чином, у разі наявності права на пенсію з різних підстав, призначається одна пенсія за вибором особи.

Разом з тим, відповідно до п. «ж» ч. 1 ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», незалежно від віку і трудового стажу право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Так, згідно з Порядком призначення пенсій на пільгових умовах жінкам, які працюють в сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей, затвердженим Кабінетом Міністрів України від 16.05.1992 № 244, право на зазначений вид пенсії мають жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали 5 і більше дітей до 14-річного віку.

 

 

10. Працював у колгоспі трактористом-машиністом. Нагороджений Грамотою Президії Верховної Ради УРСР та двома медалями «Виставка достижений народного хозяйства». Чи маю право на окремі доплати до пенсії за нагороди?

Відповідь:

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» передбачає встановлення громадянам, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Пенсії за особливі заслуги перед Україною встановлюються громадянам України, зокрема, нагородженим Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР та медалями «За відвагу» або медаллю Ушакова.

Встановлення цієї пенсії за інші медалі чинним пенсійним законодавством не передбачено.

Відповідно до ст. 5 Закону України « Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом.

 

 

11. Вдова померлого учасника бойових дій, отримую мінімальну пенсію за віком. Чи маю право на отримання компенсації чи пенсії за чоловіка?

Відповідь:

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне забезпечення», пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні в залежності від страхового стажу годувальника, а в разі смерті пенсіонера незалежно від тривалості страхового стажу.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника на одного непрацездатного члена сім’ї призначається в розмірі 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника.

Факт перебування на утриманні підтверджується довідками житлово-експлуатаційних або інших організацій з місця проживання (реєстрації) або довідками органів місцевого самоврядування: для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника - довідка про перебування на повному утриманні померлого годувальника чи одержання від померлого годувальника допомоги, яка була постійним і основним джерелом засобів до існування, або про спільне проживання з годувальником на момент його смерті.

У разі неможливості надати такі документи факт перебування на утриманні померлого годувальника встановлюється у судовому порядку.

До заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника подаються документи померлого годувальника, зокрема:

а) документи про стаж;

б) довідка про заробітну плату особи за будь-які 60 місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000;

в) паспорт особи, якій призначається пенсія;

г) довідка про склад сім’ї померлого годувальника та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім’ї з померлим годувальником (свідоцтво про шлюб);

д) свідоцтво органу реєстрації актів громадянського стану про смерть годувальника;

е) документи про вік померлого годувальника;

є) документи про місце проживання (реєстрації).

Таким чином, для визначення права на призначення пенсії по втраті годувальника та доцільності її призначення, Вам необхідно звернутись до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання із документами про стаж та заробітну плату померлого годувальника, а також документами, які засвідчують факт перебування на утриманні померлого годувальника.

Разом з тим, відповідно до ст. 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, особі, яка має право на різні види пенсії (за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника), призначається один із цих видів пенсії за її вибором.

Також інформуємо, що встановлення компенсації вдовам учасників бойових дій за період каторжних робіт чинним пенсійним законодавством не передбачено.

Стосовно надання пільг та компенсацій рекомендуємо Вам звернутись до органів праці та соціального захисту населення за місцем проживання.

        

 

12. Прошу роз’яснити умови та терміни призначення пенсії із зниженням пенсійного віку особам, які працювали на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України.

Відповідь:

Відповідно до статті 13 Закону України „Про пенсійне забезпечення”, право на пенсію на пільгових умовах мають працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, - за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджуваним Кабінетом Міністрів України, і за результатами атестації робочих місць, зокрема чоловіки - після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Чоловікам, які мають не менше половини стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, пенсії на пільгових умовах призначаються із зменшенням віку на 1 рік за кожний повний рік такої роботи.

Згідно із записами трудової книжки, за Списком № 1 Ви працювали з 03.11.1980 по 30.06.1987 та з 07.12.2007 по 31.05.2009. Стаж роботи за Списком № 1 становить 8 років 1 місяць 23 дні, що дає право на призначення пільгової пенсії за віком із зниженням пенсійного віку на 8 років, тобто по досягненню 52 років.

Відповідно до ст.45 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку.

Пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.

Оскільки Ви звернулися за призначенням пенсії у віці 52 років 7 місяців, то пенсію Вам призначено із дня звернення із заявою.

        

 

 

13. Прошу надати роз’яснення щодо умов та порядку призначення пенсії за віком із зниженням пенсійного віку за списком № 2.

 Відповідь:

Згідно із п.2 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, пенсійне забезпечення застрахованих осіб, які працювали або працюють роботах із шкідливими і важкими умовами праці за Списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затверджених Кабінетом Міністрів України, та за результатами атестації робочих місць, на посадах, що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, які відповідно до законодавства, що діяло раніше, мали право на пенсію на пільгових умовах, здійснюється згідно з окремим законодавчим актом через професійні та корпоративні фонди.

УПФУ © 2022
Розклад роботи

Понеділок-четверг з 8-00 до 17-00
П`ятниця з 08-00 до 15-45
перерва з 12-15 до 13-00
Субота, неділя - вихідні дні
Графік прийому

Відділ призначення пенсій та відділ з виплати пенсій:
м. Обухів: четверг з 8-00 до 17-00
м. Українка: вівторок з 8-00 до 17-00

      Друзі сайтуПошук
РОЗРОБНИК, АДМІНІСТРАТОР ВЕБ-САЙТУ:    ЛИТВИНЕНКО ВОЛОДИМИР
Website builderuCoz