Saturday, 28.05.2022, 17:52

МЕНЮ РОЗДІЛІВ

       Меню сайту
    Погода/Валюта
GISMETEO: Погода по г.Обухов


 ВІЙСЬКОВІ ПЕНСІЇ

Чи впливає на розмiр вiйськових пенсiй факт працевлаштування пенсiонера?


    До головного управління Пенсiйного фонду України в області  звертаються пенсiонери силових структур з питанням зарахування страхового стажу, набутого пiсля звiльнення зi служби, до вислуги рокiв для призначення пенсiй та проведення вiдповiдного перерахунку пенсiй з урахуванням зазначених перiодiв роботи.   В зв’язку з цим iнформуємо, що Законом України „Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб” зарахування страхового стажу, набутого пiсля звiльнення зi служби, до вислуги рокiв не передбачено.

Слiд пiдкреслити, що в разi досягнення жiнками  55-рiчного, а чоловiками  60-рiчного вiку, вiдповiдно до статтi 5 зазначеного Закону особам, звiльненим з вiйськової служби, iншим особам, якi мають право на пенсiю за цим Законом, пенсiя за їх бажанням може призначатися на умовах i в порядку, передбачених Законом України „Про загальнообов’язкове державне пенсiйне страхування”. При цьому при обчисленнi пенсiї будуть включенi всi перiоди працевлаштування вiйськового пенсiонера.

Що стосується проведення перерахунку пенсiй, то статтею 63 Закону України „Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб”  передбачено, що всi пенсії, призначенi за цим Законом, пiдлягають перерахунку у зв`язку із змiною розмiру хоча б одного з видiв грошового забезпечення вiдповiдних категорiй осiб, якi мають право на пенсiю за цим Законом, або у зв`язку з введенням для них нових щомiсячних додаткових видiв грошового забезпечення (надбавок, доплат, пiдвищень) та премiй у розмiрах, встановлених законодавством. Перерахунок пенсiй проводиться на момент виникнення права на нього i в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України. 

Факт працевлаштування пенсiонера пiсля звiльнення зi служби на основний розмiр призначеної пенсiї не впливає, але певнiй категорiї пенсiонерiв виплачується ряд надбавок, якi встановлюються тiльки непрацюючим особам.

В першу чергу це стосується надбавки на неповнолiтнiх утриманцiв, яка призначається вiдповiдно до пункту „а” статтi 16 „Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб”. Зазначена надбавка виплачується в розмiрi 50 відсотків вiд прожиткового мiнiмуму для непрацездатних осiб тiльки тим пенсiонерам, якi не працевлаштованi. 

Також, вiдповiдно до статтi 64 даного Закону передбачено пiдвищення пенсiй вiдповiдно до Закону України „Про iндексацiю грошових доходiв населення”. Iндексацiя пенсiй проводиться в першу чергу непрацюючим пенсiонерам, працюючим пенсiонерам iндексацiя пенсiї проводиться пiсля проведення iндексацiї заробiтної плати.  У всiх випадках загальний дохiд працюючого пенсiонера, який пiдлягає iндексацiї, не повинен перевищувати прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатної особи. 

Крім того, на головне управління Пенсiйного фонду України в області покладено функцiї не тiльки з призначення та виплати пенсiй, але й контролю за витрачанням коштiв Державного бюджету. 

В зв’язку з цим, Пенсiйним фондом України в 2010 роцi проведено звiрку баз даних одержувачiв пенсiй по всiх регiонах України, в  результатi якої було встановлено перелiк пенсiонерiв, що працювали на тому чи iншому пiдприємствi та одночасно отримували надбавки до пенсiї, якi виплачуються тiльки непрацюючим особам. При цьому допущено нецiльове витрачання коштiв, виникли переплати пенсiй, які в обов’язковому порядку потрібно повернути до Державного бюджету. 

Звертаємо увагу вiйськових пенсiонерiв, що в разi працевлаштування  вiдповiдно до статтi 60 Закону України „Про пенсiйне забезпечення осiб, звiльнених з вiйськової служби, та деяких iнших осiб”, необхідно обов’язково повiдомити головне управління Пенсiйного фонду України в області про обставини, що спричиняють змiну розмiру пенсiї з метою запобiгання виникнення переплат.
УПФУ © 2022
Розклад роботи

Понеділок-четверг з 8-00 до 17-00
П`ятниця з 08-00 до 15-45
перерва з 12-15 до 13-00
Субота, неділя - вихідні дні
Графік прийому

Відділ призначення пенсій та відділ з виплати пенсій:
м. Обухів: четверг з 8-00 до 17-00
м. Українка: вівторок з 8-00 до 17-00

      Друзі сайтуПошук
РОЗРОБНИК, АДМІНІСТРАТОР ВЕБ-САЙТУ:    ЛИТВИНЕНКО ВОЛОДИМИР
Website builderuCoz